ZaaK® tuinkantoor

voor iedereen die thuis een ideale werkplek wil om rustig en ongestoord te werken.

Tuinkantoor ZaaK kan natuurlijk ook privé aangeschaft worden en dan dienen als extra slaapvertrek, huiswerk- of studeerplek, hobbyplek, speelruimte of buitenverblijf.

Tuinkantoor werknemer

Je kan je wens om een ZaaK aan te schaffen aan je werkgever voorleggen.
Je kunt natuurlijk ook zelf een ZaaK aanschaffen en dan een vergoeding afspreken.
Laat bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding woon-werk (deels) omzetten in een vergoeding die valt onder de werkkostenregeling. Zo’n vergoeding is vaak neutraal of zelfs gunstig voor de werkgever: minder reiskosten woon-werk, lagere zakelijke autokosten of lagere kosten leaseauto/auto van de zaak. De werkkostenregeling is in 2020 verruimd. In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte voor 2020 eenmalig verhoogd naar 3,0% over de eerste € 400.000, - aan totale loonkosten. Over de rest van de loonsom mag maximaal 1,2% vrije ruimte worden berekend.

Heb jij al een ZaaK van de zaak?

Je werkgever kan ook een ZaaK voor jou aanschaffen. ZaaK blijft dan eigendom van de werkgever. Met je werkgever kan je overeenkomen om ZaaK aan het eind van de afschrijvingsperiode tegen de restwaarde over te nemen.

Tuinkantoor werkgever

Interessant voor werkgevers bij bedrijven en instellingen, die ook op dit relatief nieuwe gebied, voorop willen lopen in verantwoord HR-beleid voor hun medewerkers. Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 5 jaar, zal de maandlast onder de € 300 liggen. Een bedrag dat vaak direct al gecompenseerd wordt vanuit lagere mobiliteitskosten. Van een auto van de zaak, naar ZaaK voor de zaak?

Tuinkantoor ZaaK DGA of IB-ondernemer

Wanneer ZaaK door een BV of door een onderneming die onder de Inkomstenbelasting valt, wordt aangeschaft, dan kan de ondernemer de BTW terugkrijgen. Overleg je individuele situatie met de eigen fiscaal deskundige alvorens je een keuze maakt. Een door een onderneming gekochte ZaaK kan in 5 jaar worden afschreven tot een restwaarde. Na de afschrijvingsperiode kan ZAAK tegen de waarde in het economisch verkeer, vaak tegen de restwaarde, privé worden overgenomen en dan naar eigen wens voor elke toepassing worden gebruikt. De aanschaf van ZaaK, minus de restwaarde,mag via afschrijvingen, worden afgetrokkenvan de bedrijfswinst. Zo is de ZaaK ook fiscaal interessant.

Roerende of onroerende ZaaK?

ZaaK wordt roerend opgeleverd: een fundering is niet nodig. Door de wijze van verankering en de eenvoudige manier waarop een ZaaK verplaatst kan worden, is ZaaK een "roerende zaak".

Alleen voor de ZaaK?

ZaaK is er natuurlijk ook voor elke particulier die een plezierige extra buitenruimte wenst: voor werk, privé, hobby, kinderen of gasten!

Kom in contact

Voor meer vragen of informatie, kunt u gerust contact met ons opnemen

Neem contact op